- ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยว
- ผลิตภัณฑ์แป้ง
- ผลิตภัณฑ์ข้าว
- ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง
- ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
- ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน
- ผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงต่างๆ
  ......................................................................................................
   
 
 
   
       ด้วยพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทฯ พยายามที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ณ ปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในรสชาติไทยๆ สามารถทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นๆ โดยเพียงแค่เติมน้ำร้อน
  - ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป
- ก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูป
- ก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูป
- ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
- โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
- เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป ( ตราดาว )
- ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
  ......................................................................................................
   
       เทน้ำลงในข้าวหอมมะลิ นำใส่ไมรโครเวฟ แค่นั้นก็สามารถอิ่มอร่อยกับข้าวหอมมะลิรสชาติต่างๆ ได้ทันที
 
- ข้าวสุกกึ่งสำเร็จรูป
  ใช้เวลาประมาณ : 5 นาที
  ขนาดบรรจุ : 150 กรัม , 200 กรัม
  ชนิดของเครื่องปรุง : ไม่มี
- ข้าวแกงแดงกึ่งสำเร็จรูป
  ใช้เวลาประมาณ : 5 นาที
  ขนาดบรรจุ : 150 กรัม ( ข้าวหอมมะลิบรรจุ 100 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 50 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
- ข้าวแกงเขียวหวาน
  ใช้เวลาประมาณ : 5 นาที
  ขนาดบรรจุ : 150 กรัม ( ข้าวหอมมะลิบรรจุ 100 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 50 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
 
   กลับสู่เมนูผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  
   
       การเตรียมก๋วยเตี๋ยวชามทำได้ง่ายเพียงแค่เติมน้ำร้อนใส่ในชาม ก็สามารถอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูปได้
 
- ก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูปรสผัก
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 50 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูปรสไก่กับกระเทียม
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม ( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 50 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )   
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูปรสเนื้อกับหอมใหญ่
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม ( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 50 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำ
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม ( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 50 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวชามกึ่งสำเร็จรูปรสผัดเปรี้ยวหวาน
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 95 กรัม ( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 50 กรัม
และเครื่องปรุงบรรจุ 40 กรัม, สับปะรดและแครอทแห้ง 5 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ครีม
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : แห้ง ไม่ใช่ซุป ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว 3 นาที
หลังจากนั้นเทน้ำออกก่อนแล้วจึงเติมเครื่องปรุง
 
   กลับสู่เมนูผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  
   
       การเตรียมทำได้ง่ายโดยเติมน้ำร้อนลงในถ้วยแค่นั้นก็สามารถอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูป
รสชาติต่างๆ ได้ทันที
 
- ก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูปรสสผัก
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที ขนาดบรรจุ : 60 กรัม
( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 45 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูปรสไก่กระเทียม
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที ขนาดบรรจุ : 60 กรัม
( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 45 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูปรสเนื้อกับหอมใหญ่
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที ขนาดบรรจุ : 60 กรัม
( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 45 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
  ขนาดบรรจุ : 60 กรัม
( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 45 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
- ก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำ
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที ขนาดบรรจุ : 60 กรัม
( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 45 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : เส้นก๋วยเตี๋ยวในน้ำซุบ
- ก๋วยเตี๋ยวถ้วยกึ่งสำเร็จรูปรสผัดเปรี้ยวหวาน
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 90 กรัม
( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 45 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 40, ผลไม้ 5 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :แห้ง ไม่ใช่ซุป ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว3นาที หลังจากนั้นเทน้ำออกแล้วจึงเติมเครื่องปรุง
 
   กลับสู่เมนูผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  
   
       การเตรียมทำได้ง่ายเพียงแค่เทน้ำร้อนใส่ในถ้วยก็สามารถอิ่มอร่อยกับรสชาติของโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปได้ทันที
 
- โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสหมู
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 60 กรัม ( โจ๊ก 45 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
   
- โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสไก่
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 60 กรัม ( โจ๊ก 45 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม)
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
   
- โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปรสซีฟู๊ดส์
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 60 กรัม ( โจ๊ก 45 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 15 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
   
 
   กลับสู่เมนูผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  
   
       การเตรียมทำได้ง่ายเพียงแค่เทน้ำร้อนใส่ในชาม ก็สามารถอิ่มอร่อยกับรสชาติของข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปได้ทันที
 
- ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสหมู
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 165 กรัม ( ข้าวต้มพร้อมทาน 150 กรัม, เครื่องปรุง 10 กรัม และเนื้อหมูแห้ง 5 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ข้าวต้มในน้ำซุบ
- ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสไก่
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 165 กรัม ( ข้าวต้มพร้อมทาน 150 กรัม, เครื่องปรุง 10 กรัม และเนื้อไกู่แห้ง 5 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ข้าวต้มในน้ำซุบ
- ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปรสกุ้ง
  ใช้เวลาประมาณ : 3 นาที
  ขนาดบรรจุ : 165 กรัม ( ข้าวต้มพร้อมทาน 150 กรัม, เครื่องปรุง 10 กรัม  และเนื้อกุ้งแห้ง 5 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ข้าวต้มในน้ำซุบ
 
   กลับสู่เมนูผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  
   
       การเตรียมก๋วยเตี๋ยวชามทำได้ง่ายเพียงแค่เติมน้ำร้อนใส่ในชามก็สามารถอิ่มอร่อย
กับเส้นหมีกึ่งสำเร็จรูปได้ทันที
 
- เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำ
  ใช้เวลาประมาณ : 1 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม (เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 40 กรัม และ เครื่องปรุงบรรจุ 25 กรัม )
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เส้นหมี่ในน้ำซุบ
- เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่
  ใช้เวลาประมาณ : 1 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม (เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 40 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 25 กรัม )  
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เส้นหมี่ในน้ำซุบ
- เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสซีฟู๊ดส์
  ใช้เวลาประมาณ : 1 นาที
  ขนาดบรรจุ : 65 กรัม ( เส้นก๋วยเตี๋ยวบรรจุ 40 กรัม และเครื่องปรุงบรรจุ 25 กรัม )   
  ชนิดของเครื่องปรุง : ผง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เส้นหมี่ในน้ำซุบ
 
   กลับสู่เมนูผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป  
       การเตรียมก๋วยจั๊บทำได้ง่ายเพียงแค่เติมน้ำร้อนใส่ในชาม ก็สามารถอิ่มอร่อยกับก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปได้ทันที
   
 
   กลับสู่เมนู
   
   COPY RIGHT @ 2010 Thai Better Foods Co., Ltd. หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ข่าวและกิจกรรม | สินค้า | ติดต่อบริษัท